Spring naar hoofd-inhoud

Resultaten

We toetsen de kinderen een aantal keren per jaar met landelijke genormeerde toetsen. Voor spelling en begrijpend lezen, ordenen en begrippen zijn dat toetsen van CITO. Voor lezen gebruiken we de AVI- toetsen. De resultaten van de toetsen kunnen voor ons aanleiding zijn tot een gesprek tussen de leerkracht en de Intern Begeleider. Wanneer resultaten in meerdere groepen tegenvallen, kan er een teamgesprek volgen. Het is voor ons belangrijk om erachter te komen waarom toetsen wel of niet goed gemaakt zijn. Het is belangrijk dat wij uit de toetsen kunnen lezen of individuele kinderen vooruit blijven gaan. De een gaat sneller vooruit dan de ander, dat is een gegeven. Niet alle kinderen gaan naar dezelfde vorm van voortgezet onderwijs